ЦЕНИ

Вкопаване на тръбен път Мярка Цена в лева
1 Вкопаване на тръбен път в ютонг, тухла метър 40.00 лв
2 Вкопаване на тръбен път в стоманобетон метър 50.00 лв
Допълнителен тръбен път след 3-тия метър    
1 Тръба- ф 06/10мм метър 60.00 лв
2 Тръба- ф06/12мм метър 80.00 лв
3 Тръба- ф10/16мм метър 100.00 лв
Монтаж/Демонтаж климатици    
1 Стандартен монтаж на климатик до 3 л.м.- до 12000BTU         Виж Брой 300.00лв
2 Стандартен монтаж на климатик до 3 л.м. от 14000 / 24000 BTU Брой 350.00лв
6 Демонтаж на климатик- до 12000BTU Брой 80.00лв
7 Демонтаж на климатик от 14000 / 24000BTU Брой 120.00лв
8 Демонтаж на климатик над 24000BTU Брой 180.00лв
Други услуги    
1 Тампони против вибрация- 4 броя. К-Т 49.00лв
2 Монтаж на декоративен PVC канал 60/40 мм с елементи! метър 30.00лв
3 Монтаж на поцинковани стойки за външно тяло К-Т 100.00лв
4 Монтаж на кондензна отводнителна вана за външно тяло Брой 100.00лв
5 Монтаж на кондензна вана + нагревател с вграден термостат Брой 180.00лв
6 Монтаж на отклоняващи монтажни шини за външно тяло К-Т 40.00лв
7 Удължаване на съществуващ тръбен сноп (ПОЛОЖЕНИ ТРЪБИ) метър 50.00лв
8 Удължаване на захранващ кабел климатик, след 4-тия метър метър 10.00лв
9 Преместване на външно или вътрешно тяло на вече монтиран климатик Брой 180.00лв
10 Пробиване на допълнителен отвор за тръбният сноп Брой 60.00лв
11 Монтаж на външното тяло с помощта на висока стълба Брой 60.00лв
12 Монтаж на външното тяло с помощта на автовишка Брой 200.00лв
13 Демонтаж на стандартен стъклопакет 1200/600 Брой 50.00лв
14 Пренасяне на климатик и инструменти над 1-вият етаж без асансьор Етаж 15.00лв
15 Профилактика    Виж Брой 80.00лв
16 Пълна профилактика Брой 160.00лв
17 Основна профилактика + демонтаж и монтаж на вътрешно и външно тяло Брой 250.00лв
Сервизни услуги    
1 Посещение и диагностика на дефектирал климатик Брой 60.00лв
2 Провеждане на тест за херметичност Брой 40.00лв
3 Отстраняване на пропуск от хладилния кръг Брой 50.00лв
4 Зареждане с хладилен агент с включен труд! 100 Гр. 30.00лв

* Всички цени са с включен ДДС.