ЦЕНИ

Вкопаване на тръбен път Мярка Цена в лева
1 Вкопаване на тръбен път в замазка метър 5.00 лв
2 Вкопаване на тръбен път в гипс-картон метър 15.00 лв
3 Вкопаване на тръбен път в ютонг, тухла метър 40.00 лв
4 Вкопаване на тръбен път в стоманобетон метър 50.00 лв
5 Вкопаване на тръбен път или дренаж в изолация метър 10.00 лв
6 Вкопаване на захранващ кабел в замазка метър 8.00 лв
Допълнителен тръбен път след 3-тия метър    
7 Тръба- ф 06/10мм метър 50.00 лв
8 Тръба- ф06/12мм метър 55.00 лв
9 Тръба- ф10/16мм метър 65.00 лв
10 Тръба- Ф10/19мм метър 70.00 лв
11 Тръба- Ф12/22мм метър 80.00 лв
Монтаж/Демонтаж климатици    
12 Стандартен монтаж на климатик до 3 л.м.- 9000/14000BTU         Виж Брой 250.00лв
13 Стандартен монтаж на климатик до 3 л.м.- 16000/24000 BTU Брой 290.00лв
14 Стандартен монтаж на климатик до 3 л.м. над 24000BTU Брой 349.00лв
15 Стандартен монтаж климатик колонен тип до 3 л.м. Брой 399.00лв
16 Стандартен монтаж таванен климатик до 4 л.м. Брой 299.00лв
17 Демонтаж на климатик- 9000/14000BTU Брой 75.00лв
18 Демонтаж на климатик-16000 /24000BTU Брой 100.00лв
20 Демонтаж на климатик над 24000BTU Брой 150.00лв
Други услуги    
21 Тампони против вибрация- 4 броя. К-Т 49.00лв
22 Монтаж на декоративен PVC канал 60/40 мм метър 20.00лв
23 Монтаж на декоративен PVC канал 20/20 мм метър 8.00лв
24 Монтаж на поцинковани стойки за външно тяло К-Т 100.00лв
25 Монтаж на кондензна отводнителна вана за външно тяло Брой 100.00лв
26 Монтаж на кондензна вана + нагревател с вграден термостат Брой 180.00лв
27 Монтаж на отклоняващи монтажни шини за външно тяло К-Т 40.00лв
28 Удължаване на тръба на кондезна вана след 2-рия метър метър 5.00лв
29 Удължаване на конденз от вътр.тяло,след 4-ти метър метър 4.00лв
30 Удължаване на съществуващ тръбен сноп (ПОЛОЖЕНИ ТРЪБИ) метър 50.00лв
31 Удължаване на захранващ кабел климатик, след 4-тия метър метър 8.00лв
32      
33 Преместване на външно или вътрешно тяло на вече монтиран климатик Брой 150.00лв
34 Пробиване на допълнителен отвор за тръбният сноп Брой 50.00лв
35 Монтаж на външното тяло с помощта на висока стълба Брой 55.00лв
36 Монтаж на външното тяло с помощта на автовишка Брой 180.00лв
37 Демонтаж на стандартен стъклопакет 1200/600 Брой 40.00лв
38 Пренасяне на климатик над 1-вият етаж без асансьор Етаж 10.00лв
39 Пренасяне на инструмент над 1-вият етаж без асансьор Етаж 10.00лв
40 Стандартна профилактика                    Виж Брой 60.00лв
41 Пълна профилактика Брой 110.00лв
42 Основна профилактика + демонтаж и монтаж на вътрешно и външно тяло Брой 200.00лв
Сервизни услуги    
43 Посещение и диагностика на дефектирал климатик Брой 50.00лв
44 Посещение на адрес и установяване,че климатикът работи нормално и няма нужда от ремонт Брой 30.00лв
45 Провеждане на тест за херметичност Брой 40.00лв
46 Отстраняване на пропуск от хладилния кръг Брой 50.00лв
47 Монтаж на WIFI адаптер Брой 30.00лв
48 Смяна на датчик на външно / вътрешно тяло Брой 30.00лв
49 Зареждане с хладилен агент R410A /R 32 / R407C 100 Гр. 25.00лв
50 Зареждане с хладилен агент R134A 100 Гр. 20.00лв
51      
52 Смяна лагери на турбина на вътрешно тяло Брой 220.00лв

* Всички цени са с включен ДДС.