Профилактика на климатици

  • Навременната профилактика е от съществена важност, както за качеството на въздуха във Вашия дом, така и за  безпроблемната и икономична работа на климатика.
  • Филтрите на вътрешното тяло улавят едрия прах, но с времето се наслоява фин прах, бактерии и плесени. Наслояват се в топло-обменника, турбината и в кондензната вана на вътрешното тяло, в която се образува плесен. Това е предпоставка за създаването на един нездравословен „микро климат“ в помещението.
  • При силно замърсено климатично тяло, без значение вътрешно или външно, се наблюдава трайно намаляване на топло-обмена на инсталацията. Това съответно води и до намаляване на КПД-то на климатичната инсталация. Съпроводено е със завишена консумация на електроенергия и е предпоставка за повреда!
  • Профилактика на климатична инсталация се прави поне един път в годината. Ние препоръчваме, по възможност почистване преди всеки сезон. С това ще се сигурни, че климата във Вашия дом е здравословен!

Профилактиките които  предлагаме са:

  • Стандартна профилактика(почистване на топло-обменника на вътрешното тяло, почистване на пластмасовите детайли и проверка на работното налягане).
  • Пълна профилактика(разглобяване на вътрешното тяло, почистване на топло-обменника и турбината, почистване топло-обменника на външното тяло и проверка на работното налягане).
  • Основна профилактика (демонтаж на двете тела и транспорт до нашата база. Основно разглобяване, почистване с вода и препарат под високо налягане, и съответно монтаж на вече почистените тела).

Почистването се извършва с професионален уред за пара под високо налягане, която убива до 99% от бактериите. Също се почиства и със специален препарат, който е безвреден за човека, но убива бактерии, микроби, плесени и придава свеж аромат в помещението.

Средната продължителност на една профилактика трае от 30  до 45 мин.

ЦЕНИ УСЛУГИ