Монтаж на климатици

∗ Стандартният монтаж на климатична „сплит система“ във фирма „Реал Климат“ включва:

 • Пренасяне на климатика и нужния инструмент за монтажа с асансьор(ако няма асансьор, качването е безплатно до етаж 2-ри).
 • Уточнява се мястото за монтаж на вътрешното тяло, то трябва да е съобразено с неговата ефективна и безпроблемна работа. Уточнява се и позиционирането на външното тяло, то трябва да е съобразено с неговата достъпност, безпроблемната му работа и отводняването му.
 • Пробиване на един брой технологичен отвор през стената, чрез който се осъществява връзката между вътрешното и външното тяло(при пробиването, задължително се използва прахосмукачка).

       

 • Монтаж на стойката на вътрешното тяло.
 • Прокарване на тръбния сноп, чрез който се свързват двете тела.
 • Монтаж на вътрешното тяло.
 • Монтаж на носещите конзоли на външното тяло. По желание на клиента се монтират тампони против вибрация, или кондензна отводнителна вана (таксуват се допълнително) .
 • Монтаж на външното тяло.
 • Свързване на външното тяло към тръбния сноп и окабеляването.
 • Заустване на дренажната тръба към съществуващ улук.
 • Вакуумиране на инсталацията(ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОЦЕС ПРИ МОНТАЖА).
 • Уплътняване на отвора през стената.
 • Включване на уреда в електрическата мрежа и тестови пуск.
 • Инструктаж за работа с дистанционното управление и нагледен пример как се свалят, и почистват филтрите на вътрешното тяло.
 • Клиентът получава документ за покупка и гаранционната карта на уреда.
 • Почистване на работното ни място и изхвърляне на отпадъците.

Монтажа включва до 3 л.м. тръбен път! Средната продължителност на монтажа трае от 2 до 4 часа.              

ЦЕНИ УСЛУГИ 

Качествено извършеният монтаж е от съществена важност за дългият и безпроблемен експлоатационен период на един климатик.              Може да разчитате на нас, че климатикът Ви ще бъде инсталиран правилно и съответно всички предписания от производителя!                                                                                           

ГАЛЕРИЯ