Ремонт на хладилни инсталации

Ремонт на хладилници и промишлени хладилни инсталации

  • Предлагаме ремонт на хладилници на място и ремонт на промишлени хладилни инсталации.
  • Цената за ремонтната услуга се калкулира на място, според вида на хладилната инсталация и повредата.

*Цените за посещение и диагностика на адрес, може да погледнете тук.