Безплатен оглед

Кога се налага да ползвате нашата услуга безплатен оглед?

  • Когато помещението Ви е със сложна форма и има конструктивни елементи, като колони и трегери, които биха затруднили свободния въздушен поток на климатика.
  • Оглед също се изисква когато монтажа на външното тяло е затруднен, или няма подходящо място за монтирането му. В тези случаи огледът е задължителен, понеже за монтажа на външното тяло може да се наложи ползването на високи стълби, или специализирана техника като автовишка, което би оскъпило услугата.
  • Оглед също е необходим, при големи помещения, като магазини, ресторанти и производствени халета.

* Огледите се извършват от нашите висококвалифицирани монтажни техници в сферата на климатизацията.

Оглед за закупуване на климатична техника се заплаща, който е на стойност – 30,00 лв.. След това се приспадат от крайната цена на уреда! Безплатния оглед е в рамките на град София. За оглед извън града се заплаща транспорта – 0.50 лв. на километър.